Súkromné stránky Daniela Vargu

Zdravie

Úvod

22.5.2017
Citát doktora Lenkeiho:

Keď to správne pochopíme, potom dokážeme ľudské utrpenie neuveriteľne znížiť.


Interview doktorom Lenkeim
Pán doktor, ako vychádzate s ÁNTSZ?

Ja som s nimi vychádzal vždy dobre, otázkou je, ako vychádzajú oni so mnou? Momentálne je pokoj. V roku 2008 ÁNTSZ bezdôvodne a protiprávne ohovoril produkty Dr. Lenkeiho. Podal som proti nim žalobu a v lete roku 2014 po niekoľkoročných právnych poťahovačkách sa procesy skončili víťazstvom vitamínov Dr. Lenkeiho.

Čo si myslíte, prečo útočia na toho, kto sa pokúša liečiť alebo navrátiť ľudské zdravie neliekovým spôsobom?

Dlho mi trvalo, kým som pochopil jednoduchú vec. Svoje štúdium na Univerzite lekárskych vied som ukončil v roku 1986, kde som po získaní diplomu pracoval ako výskumný lekár, interný lekár na klinike a potom na pôrodnícko-gynekologickom oddelení. V roku 1992 som sa oficiálnemu liečiteľstvu obrátil chrbtom a pracoval som v inej oblasti. Nový obrat nastal v roku 2000 vtedy, keď som si prečítal knihu „Svet bez rakoviny“ z pera brilantného investigatívneho novinára. Vtedy mi to začalo dávať zmysel. Z tejto knihy reportáží som zistil, že v prípade chorých na rakovinu sa pomocou vitamínu B17 dajú dosiahnuť vynikajúce výsledky. Univerzitu som ukončil s výsledkom Summa cum laude, ale dovtedy som nepočul nič o vitamíne B17, ktorý je inak v USA zakázaný, ale aj v EU. Farmaceutický priemysel má prakticky záujem o udržanie chorobnosti. O to, aby ľudia boli chorí. Keby každý prežíval svoj život v zdraví, farmaceutický priemysel by sa zrútil. Preto som obrátil svoju pozornosť k vitamínom.

Ich správnym používaním som dosiahol obdivuhodné výsledky. Do konca roku 2007 som dostal viac ako 50 tisíc ďakovných listov. Jednu zo skúseností som zverejnil v jednom mnou napísanom magazíne, za čo mi Protimonopolný úrad vyrúbil 100 miliónovú pokutu vo forintoch. Podľa nich mnou publikovaná skúsenosť je vhodná na zavádzanie ľudí... Je predsa zakázané spopularizovať a hlavne dokazovať priaznivý vplyv vitamínov. Ale každý boj stál za to všetko, nech sa stalo čokoľvek. Dokonca aj vtedy by to bolo stálo zato, keby sa im bolo podarilo ma ušliapať. Tvrdím, že maďarskí lekári sú na čele sveta. Odborní šéfovia štrnástich odborov sa v roku 2014 zišli, aby zhrnuli znalosti o vitamínoch, ktoré sú pomocou lekárskych prostriedkov bezpochyby dokázané. Maďarské vedecké spoločnosti skúmali ako prvý krok účinky vitamínu D v zmysle ochrany a navrátenia ľudského zdravia. Došli k záveru, že keby ľudia užívali dostatočné množstvo vitamínu D, nádorové ochorenia by klesli o 35 percent.

A keď to vedia, tak potom...?

Rakovinový biznis je jedným z najväčších obchodov na svete. Chemoterapia a výskum rakoviny je nepredstaviteľne obrovský obchod. Jediná ampulka chemoterapie v roku 1989 stála 70 tisíc forintov. A jednému chorému podávame 5 – 10 ampuliek.

Na základe výpočtov štrnástich vedcov neklesol by iba počet nádorových ochorení o 35 percent, ale aj počet inzulínových cukrovkárov o 78(!) percent a chrípkových ochorení o 90 percent. Iba dodávaním správneho množstva vitamínu D by klesol počet všetkých ochorení o 7 – 10 percent a ľudia by žili o 2 – 3 roky dlhšie. Profesori robili aj iné výpočty. Podľa nich zásobovanie obyvateľstva v celom Maďarsku vhodným množstvom vitamínu D by stálo 15 miliárd forintov a v tom istom čase výdavky zdravotníctva by sa znížili o 250 miliárd forintov. Taká istá konferencia by sa dala zvolať aj o vitamínoch C, A, B, atď.

A pre koho by to bolo dobré?

Keby sme tieto údaje premietli na 500 miliónovú Európsku úniu, peniaze, ktoré by pre nedostatok ochorení zostali, by činili 40 miliárd eur. Veľká väčšina tejto sumy by veľmi stenčila peňaženku farmaceutického priemyslu. Zhruba to je moja odpoveď na to, kto má záujem bojovať proti vitamínom a proti zlepšeniu zdravotného stavu ľudstva. A zároveň to je aj odpoveď tých štrnástich profesorov.

Čo je to, čo nemalo odozvu v masmédiách?

Bez reklamovania liekov by niektoré televízne stanice mohli posťahovať aj svoje rolety... Predavači vitamínov nezávislých od farmaceutického priemyslu majú zákaz voľne komunikovať o tom, že vitamíny sú vhodné na prevenciu proti chorobám. Na úrovni únie je zakázané tvrdiť v súvislosti s vitamínovými prípravkami, že obvyklé stravovanie pre nás nezabezpečuje dostatočné množstvo vitamínov. A pritom je už niekoľko desaťročí dokázané, o koľko percent klesol obsah vitamínov v potravinách.

Iba niekoľko príkladov z rokov 1966 až 2005:

  • obsah karotínu v mlieku klesol o 81 percent,
  • obsah karotínu hlávkovej kapusty klesol o 99 percent,
  • obsah vitamínu B3 vo vajciach klesol o 96 percent,
  • obsah vitamínu B3 v mlieku klesol o 95 percent, kým
  • ovos stratil 88 percent,
  • obsah železa v paradajkách klesol o 82 percent medzi rokmi 1962 a 1995.
Zmizlo toto veľké množstvo vitamínu?

Potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo sa naháňajú za ziskom. Svoje produkty nechcú zjesť, ale predávať. Svoju rolu v tom však hrá aj vykorisťovanie zeme, umelé hnojivá, ale aj genetická modifikácia.

Podstatné je, že tých 14 profesorov niečo rozbehlo. Dosiahli sme taký pozitívny prielom, ktorý povzbudzuje ľudí, že o svojom osude môžu rozhodovať sami.

Človek má niekedy pocit, že lekári pri chorom nehľadajú príčinu, ale liečia iba symptómy

Ja obhajujem lekárov, lebo to nie je v ich záujme; farmaceutický priemysel je vybudovaný systém, v ktorom lekári ani nemôžu fungovať inak. Učebnú látku univerzít vedome, odborne v priebehu 100 rokov obmedzili, sústredili ju na lieky. Alternatívna alebo prírodná liečba pred 100 rokmi bola ešte súčasťou liečiteľstva. Ale z učebnej látky ju vytlačili. Väčšina lekárov ani nepozná, do akej miery. Na lekárskej univerzite neexistujú predmety ako zdravie, ochrana zdravia alebo jeho posilnenie. Nepamätám sa na takú univerzitnú prednášku, ktorá by bola o zdraví. Iba operácia, chemoterapia, ožarovanie... To je to isté, ako keď kuchár ukončí kurz varenia a dokáže uvariť iba to, čo sa tam naučil. V tom systéme, v tej jedálni sa nič iné ani nemôže dostať na stôl. V roku 2000 som si uvedomil, že som sa o vitamínoch nenaučil nič. Albert Szent-Györgyi to v roku 1939 skoncipoval takto: „Keď pochopíme presné fungovanie vitamínov a použijeme ich vhodným spôsobom, potom dokážeme znížiť ľudské utrpenie natoľko, čo si dnes ani najveľkolepejší ľudský rozum nedokáže predstaviť.“ Ja sa pokúšam uskutočniť jeho predpoveď.

Masmédiá chrlia reklamy na lieky, aj zdravý človek nadobúda pocit, že je chorý. Teraz strašia osýpkami. Dobre sa míňa očkovacia látka?

To je veľký biznis. Ale mohli by sme spomenúť aj očkovanie proti rakovine kŕčka maternice. To nemá nič spoločného s lekármi, oni sú iba posluhovačmi mašinérie, ktorá ich ovláda. Našťastie, je už veľa lekárov, o ktorých toto už neplatí.

Myslíte, že v dohľadnej dobe sa môžu očakávať zmeny vo veci liekov?

Neviem, aká je tá dohľadná doba. Jeden z predošlých prezidentov USA bol právnym poradcom jednej z najväčších farmaceutických firiem. Ruka farmaceutickej lobbi je veľmi dlhá, keď si dokáže postaviť do úradu aj prezidenta. Nezdá sa mi, že sa dá názor zmeniť inštitucionálne. Ale vyzbrojením jednotlivcov potrebnými informáciami ich môžeme vyslobodiť z pasce vygenerovanej z nevedomosti. Potrebujeme ľudí vyzbrojených potrebnými vedomosťami, aby boli schopní samostatne sa rozhodovať. Na tom pracujem.

Redaktorka: Cservenyák Katalin
Preklad: Daniel Varga         
 
             

Kútik zdravia

Farmaceutická mafia

Naše zdravotné problémy sa začali zhruba pred 100 rokmi, keď na zdravotný trh v Spojených štátoch amerických vstúpili ako investori majitelia chemického a farmaceutického priemyslu. Záujmy farmaceutického priemyslu, pochopiteľne, stoja v protiklade so snahami o udržanie zdravia, lebo keď nie sme chorí, nemôžu nám predávať lieky. A tak môžeme smelo vyhlásiť, že hovoríme o farmaceutickej mafii.

Podľa oficiálne zverejnených údajov zomiera v Európskej únii ročne 197 tisíc ľudí na následky vedľajších účinkov oficiálne lekármi predpísaných liekov. Z toho na Slovensko pripadá denne asi 10 ľudí. To je oveľa viac ako počet všetkých obetí dopravných a leteckých katastrof. Toto číslo zaraďuje úmrtie zapríčinené liekmi na tretie miesto v zozname úmrtí za srdcovým infarktom a rakovinou. Myslím si, že právom môžeme tvrdiť, že toto už vysoko prekročilo hranicu triezvych obchodných záujmov.

 

Optimalizované na 1280 px

Stránku pripravil:
Varga