Spievajme Hospodinovi

je názov spevníka Cirkvi Adventistov siedmeho dňa na Slovensku. Tento spevník obsahuje 400 piesní s rôznou tematikou. Tieto piesne sa spievajú pri bohoslužbách v sprievode rôznych hudobných nástrojov, ale najčastejšie organom.

Často sa ale stáva, že v zhromaždení nie je prítomný nikto, kto by vedel hudbou sprevádzať spoločný spev. Tento problém pomáha riešiť tu predstavený program.

V tomto programe sú jednotlivé piesne vytvorene v tvare MIDI, čo vyžaduje kvalitnú zvukovú kartu na dosiahnutie toho, aby hudobné nástroje zneli, ako skutočné hudobné nástroje. Týmto štýlom sú k dispozícii štyri verzie spevníka. V MIDI piesniach sa nachádzajú aj texty spievaných piesní, ktoré sa dajú v prípade potreby pomocou prehrávača VanBascosPlayer aj premietať na plátno. Spomenutý prehrávač je súčasťou balíka, a po ukončení inštalácie spevníka sa automaticky núka k inštalácii.

Ďalšia možnosť predstavuje spevník v tvare mp3. Táto časť nepotrebuje kvalitnú zvukovú kartu k tomu, aby piesne zneli dobre. Je ale veľmi rozmerná, (550 MB) preto celý balík spevníka je rozdelený do šiestich samostatných celkov po 100 MB, ktoré po stiahnutí treba umiestniť do jedného adresára a tak začať inštaláciu. Tento proces potrebuje na harddisku asi 1 aj pol Gigabajt priestoru.

Prehrávanie

MIDI piesne sú prehrávané v prehrávači VanBascosPlayer, ktorý je súčasťou balíka. Piesne v tvare mp3 sa prehrávajú v niektorom prehrávači, ktorý sa nachádza v počítači, ako súčasť programu Windows. Po nainštalovaní a naštartovaní programu sa jednotlivé verzie spevníka dajú prepínať.

Možnosti

Kto by mal záujem o verziu bez mp3 piesní, môže si ju stiahnuť tu hore. Táto verzia je oveľa menšia, (iba 11 MB), ale piesne znejú iba v MIDI. Obidve verzie potrebujú k svojej činnosti prehliadač Internet Explorer a okrem piesní obsahujú aj mená a životopisy skladateľov melódií.

dňa 6.3.2011

Copyright © 2011.Stránku pripravil:Varga